ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้เกิด "หาดทรายดำ" แหล่งเที่ยวอันซีนล่าสุดของตลาด ?
พิมพ์ J1 : เกิดจากแร่ไลโมไนต์   พิมพ์ J2: เกิดจากแร่ลิกไนต์
รายละเอียดในการเล่นกิจกรรม SMS